Aktualności

WYJAZDY NA STUDIA: drugi nabór 2015/2016 08.10.2015 14:03

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2015/2016 (Program Erasmus+).

UWAGA:

Nabór dotyczy wyłącznie wyjazdów bez stypendium (tzw. stypendium zerowe ze względu na wyczerpaną rezerwę finansową), za wyłączeniem osób z nabytym prawem do stypendium socjalnego potwierdzonym w momencie składania wniosku (stypendia finansowane w ramach PO WER). 

Nabór dotyczy jedynie uczelni, w których nabór na s. letni 2015/2016 nie zostanie zamknięty przed 19 listopada.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są w zakłace StudiaPraktyka

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 6 listopada 2015.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT) kwalifikowane będą warunkowo. Osoby te proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Sekcji Współpracy z Zagranicą (osobiście lub poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl) dointernational@zut.edu.pl 16 listopada.