Aktualności

Nabór 2015/2016 wyniki kwalifikacji juz dostępne 24.03.2015 11:27

Informujemy, że do kandydatów na studia i praktyki programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 została przesłana korespondencja elektroniczna informująca o wynikach naboru (informacja o praktykach w dniu 30 marca, informacja na studiach w dniu 1 kwietnia).

W przypadku nieotrzymania powyższej korespondencji prosimy o sprawdzenie skrzynek spamowych, a następnie kontakt z Działem Kształcenia, Sekcją Współpracy z Zagranicą (international@zut.edu.pl) w celu zweryfikowania poprawności adresu elektronicznego zamieszczonego w bazie kandydatów.

UWAGA:

Wyniki naboru są do wglądu u Koordynatorów Wydziałowych oraz Dziale Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą – kandydaci proszeni są o sprawdzenie swojego indywidualnego wyniku punktowego (poprawna średnia, ocena znajomości języka, ew. punkty dodatkowe / odliczone).

Ewentualne pisemne odwołania od wyników naboru należy złożyć w Dziale Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą w ciągu 7 dni od daty powyższego powiadomienia elektronicznego.