Aktualności

Nauczyciele akademiccy - nabór na wyjazdy dydaktyczne 2016/2017 11.04.2016 12:04

Zapraszamy nauczycieli akademickich do składania wniosków na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w roku 2016/2017.
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne)
Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u  Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2016 r.