Aktualności

Pracownicy ZUT - nabór na wyjazdy szkoleniowe 2017/2018 07.04.2017 14:22

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2017/2018.
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowychprzed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe).

Kompletne wnioski zgłoszeniowenależy składać w Dziale Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r.