Aktualności

Pracownicy ZUT: zamawiany wyjazd szkoleniowy STW Technische Universitat Dresden, 3-7 czerwca 2019 03.01.2019 10:52

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków na zamawiany wyjazd szkoleniowy Staff Training Week organizowany przez Technische Universitat Dresden w terminie 3 - 7 czerwca 2019.

W ramach tygodnia przewidziane są cztery ścieżki tematyczne dla grup docelowych:

1) international offices and science managers in the field of internationalisation (Successful International Partnerships)

2) science managers and science communication staff (Promoting International Research)

3) staff from diversity management, communication, environment/sustainability, health, welcome services (Creating a University Culture of Responsibility)

4) science managers from communication, alumni offices and networks (Working in Networks)

 

Strona wydarzenia: www.tu-dresden.de/sprint/staff_week
Program wydarzenia: tu-dresden.de/karriere/weiterbildung/personal_der_tu_dresden/sprint-programm/staff-week/Programme

 

Kandydaci przygotowują wniosek szkoleniowy oraz program szkolenia zgodnie z wytycznymi i formularzami zamieszczonymi na stronie http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html

 

Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 stycznia 2019, niezależnie kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się w TU Dresden się w sposób i termin wskazany przez organizatora  – warunkiem wyjazdu jest potwierdzenie przyjęcia przez Technische Universitat Dresden.