Aktualności

Studenci ZUT - drugi nabór na praktyki w roku 2017/2018 05.04.2017 11:46

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2017/2018 (Program Erasmus+) - wyjazdy trwające min. 60 dni i zrealizowane w okresie 01 lipca 2017  - 15 września 2018.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są w zakładkach Studenci - Praktyka

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 maja 2017. Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie zaświadczenia o przyjęciu na praktykę.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Sekcji Współpracy z Zagranicą (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl) do dnia 21 kwietnia. Egzamin przeprowadzony zostanie 26 kwietnia (środa) w SPNJO ZUT, o godzinie poinformujemy w aktualnościach.