Aktualności

Umowy stypendialne - wyjazdy na praktyki 2017/2018 22.06.2017 14:42

Informujemy, że rozpoczynamy podpisywanie indywidualnych umów stypendialnych na wyjazdy na praktyki zagraniczne rozpoczynające się od okresu wakacyjnego (1 lipca 2017) w ramach edycji 2017/2018.

Umowę stypendialną każdy student podpisuje osobiście, nie przez osoby trzecie.

Podstawą wystawienia umowy jest złożenie kompletu dokumentów, o których informowałyśmy w korespondencji mailowej.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny/mailowy w celu ustalenia terminu podpisania umowy (91 449 47 80 / international@zut.edu.pl).

Umowy podpisujemy w godz. 8-14. Umowę możemy wystawić i przesłać elektronicznie, jednak jedynie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.