Aktualności

Umowy stypendialne - wyjazdy na STUDIA 2017/2018 03.07.2017 11:10

Informujemy, że od dnia 10 lipca 2017 r. rozpoczynamy podpisywanie indywidualnych umów stypendialnych na wyjazdy na studia rozpoczynające się od semestru zimowego w ramach edycji 2017/2018.

Umowę stypendialną każdy student podpisuje osobiście, nie przez osoby trzecie. Podstawą wystawienia umowy jest złożenie kompletu dokumentów, o których informowałyśmy w korespondencji mailowej.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny/mailowy w celu ustalenia terminu podpisania umowy (91 449 47 80 / international@zut.edu.pl). Umowy podpisujemy w godz. 8-14. Umowę możemy wystawić i przesłać elektronicznie, jednak jedynie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.