Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

al. Piastów 18, pokój nr 10, 70-310 Szczecin
tel. 91-449-4780, e-mail: international@zut.edu.pl


Pracownicy Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą

  • mgr Agata Bruska
  • mgr Katarzyna Stawna
  • dr Marta Turkot