Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

parter, pokój 15 i 16
tel. 91-449-4780, e-mail: international@zut.edu.pl


Pracownicy Działu Mobilności Międzynarodowej

  • mgr Agata Bruska
  • mgr Katarzyna Stawna
  • dr Marta Turkot