Stawki

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (PRAKTYKI)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy niezagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

 
UWAGA:

Dla roku akademickiego 2018/2019 zmieniono przyporządkowanie niektórych krajów i/lub przypisane do nich stawki miesięcznego stypendium!

Szczegóły poniżej

UWAGA: 

Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego i/lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

 ROK AKADEMICKI 2018/2019
KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania600 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy550 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja500 EUR

UWAGA: Należy zakładać, że po pierwszym naborze na praktyki obowiązywać będzie ograniczenie finansowania wyjazdów do 135 dni (praktyki studenckie) oraz 90 dni (praktyki absolwenckie). Ograniczenie to może zostać zniesione po zakończeniu kolejnych naborów na praktyki 2018/2019.


ROK AKADEMICKI 2017/2018

GrupaKRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy600 EUR
GRUPA 2Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja550 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry450 EUR

UWAGA:

Aktualnie pobyty na praktykach w roku 2017/2018 finansowane są maksymalnie do 180 dni.

 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu praktyki za granicą. Dofinansowanie przyznawanej jest z dokładnością do jednego dnia na podstawie kalkulatora Mobility Tool+.