Harmonogram naboru

I nabór na wyjazdy na studia SMS 2018/2019

 

HARMONOGRAM NABORU:

5 stycznia - 28 lutego 2018

Centralna i wydziałowa akcja informacyjna dla studentów zainteresowanych wyjazdami na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ 

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na studia SMS - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą, e-mail international@zut.edu.pl

 

1 marca 2018

Centralny egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka - zapisy przyjmujemy elektronicznie do dnia 26 lutego na adres international@zut.edu.pl (oprócz imienia i nazwiska prosimy o wskazanie zdawanego języka obcego i poziomu)

 

do 20 marca 2018

Ogłoszenie wyników naboru na wyjazdy na studia SMS w roku akademickim 2018/2019.

Termin zostanie dotrzymany pod warunkiem terminowego przesłania dokumentów z poszczególnych wydziałów. 

 

UWAGA:

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+ (wymaga weryfikacji w przypadku osób wyjeżdżających ponownie na stypendium Erasmus+)

 

Kolejne nabory na zagraniczne wyjazdy stypendialne SM w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/2019 będą prowadzone w zależności od dostepności wolnych miejsc oraz stosownej rezerwy finansowej.