Harmonogram naboru

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 01.07.2019 - 15.09.2020 (wyjazdy roczne, semestr zimowy, semestr letni).

 

2 stycznia - 28 lutego 2019

Centralna i wydziałowa akcja informacyjna dla studentów zainteresowanych wyjazdami na studia częściowe SMS w roku akademickim 2019 - 2020.

Wydziałowy nabór wniosków na studia SMS - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą.

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia (wybrany język i deklarowany poziom) przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

8 marca 2019

Centralny egzamin językowy dla kandydatów na częściowe studia zagraniczne Erasmus+ (SPNJO - budynek jednostek międzywydziałowych, al. Piastów 48, II piętro) dla osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego, wykładowego w uczelni zagranicznej.

godz 10:15 - j. angielski i niemiecki

godz 12:00 - j. hiszpański, 

Na egzamin należy się zapisać, przesyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom na adres mailowy: international@zut.edu.pl. 

 

do 22 marca 2019

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne studia częściowe SMS w roku akademickim 2019/2020.

Termin zachowany pod warunkiem terminowego przekazania protokołów przez poszczególne Wydziały. 

 

UWAGA:

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+ (wymaga weryfikacji w przypadku osób wyjeżdżających ponownie na stypendium Erasmus+)