Stawki

 

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (STUDIA)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy niezagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

Stawki miesięcznego stypendium w krajach partnerskich Gruzja, Białoruś, Ukraina (KA107 - dotyczy studentów Wydziału Ekonomicznego i Elektrycznego) dostępne są na stronie www.erasmuska107.zut.edu.pl

 

UWAGA:

Dla roku akademickiego 2018/2019 zmieniono przyporządkowanie niektórych krajów i/lub przypisane do nich stawki miesięcznego stypendium!

Szczegóły poniżej

 

UWAGA: 

Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego oraz osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA103)

 ROK AKADEMICKI 2018/2019
KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania500 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy450 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja400 EUR

 

UWAGA: Należy zakładać, że po pierwszym naborze na studia obowiązywać będzie finansowanie wyjazdów do 150 - 180 dni. Ograniczenie to może zostać zniesione po zakończeniu drugiego naboru na studia 2018/2019. 

 

 ROK AKADEMICKI 2017/2018 (pobyty zakończone do 30 września 2018)

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy500 EUR
GRUPA 2Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja450 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry350 EUR

 

Pobyty na studiach 2017/2018 finansowane są do maksymalnie na okres 300 dni (dotyczy wyjazdów na cały rok akademicki).

 

UWAGA: 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+.