Harmonogram naboru

UWAGA: 

Aktualnie prowadzone są dwa nabory na praktyki:

IV nabór uzupełniający 2017/2018 - dotyczy praktyk rozpoczętych po 31 marca i zakończonych do 15 września 2018.

I nabór 2018/2019 - dotyczy praktyk rozpoczynających się po 1 lipca 2018 i zakończonych do 15 września 2019. 

Informacje dotyczące naboru uzupełniającego 2017/2018 zamieszczono poniżej.

 

 
I nabór na wyjazdy na praktyki SMS 2018/2019

UWAGA: Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 1 lipca 2018 i zakończonych do 15 września 2019. 

 

HARMONOGRAM NABORU:

5 stycznia - 28 lutego 2018

Centralna i wydziałowa akcja informacyjna dla studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą, warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie potwierdzenia przyjęcia na praktyki w określonym terminie (daty rozpoczęcia i zakończenia). 

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą do dnia 26 lutego, e-mail international@zut.edu.pl

 

1 marca 2018

Centralny egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka - zapisy przyjmujemy elektronicznie do dnia 26 lutego na adres international@zut.edu.pl (oprócz imienia i nazwiska prosimy o wskazanie zdawanego języka obcego i poziomu)

 

do 20 marca 2018

Ogłoszenie wyników naboru na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2018/2019.

Termin zostanie dotrzymany pod warunkiem terminowego przesłania dokumentów z poszczególnych wydziałów. 

 

Kolejne nabory na zagraniczne wyjazdy stypendialne SM w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/2019 będą prowadzone w zależności od dostępności wolnych miejsc oraz stosownej rezerwy finansowej. 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018 - nabór uzupełniający

UWAGA: Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 31 marca 2018 i zakończonych do 15 września 2018. 

 

HARMONOGRAM NABORU:

19 stycznia - 9 marca 2018

Nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane w Dziale Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą, al. Piastów 17 (Rektorat), wejście na lewo od głównego, parter, pok. 10

Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie potwierdzenia przyjęcia na praktyki w określonym terminie (daty rozpoczęcia i zakończenia). 

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą do dnia 26 lutego, e-mail international@zut.edu.pl

 

1 marca 2018

Centralny egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka - zapisy przyjmujemy elektronicznie do dnia 26 lutego na adres international@zut.edu.pl (oprócz imienia i nazwiska prosimy o wskazanie zdawanego języka obcego i poziomu)

 

do 23 marca 2018

Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2017/2018.

 

 

UWAGA:

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+ (wymaga weryfikacji w przypadku osób wyjeżdżających ponownie na stypendium Erasmus+)