Harmonogram naboru

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018 - II NABÓR NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

UWAGA:

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego zobowiązane są do przystąpienia do centralnego egzaminu językowego (brak oceny ze znajomości języka uniemożliwia kwalifikację) -  zgłoszenia przyjmowane do 21 kwietnia przez Dział Kształcenia, Sekcję Współpracy z Zagranicą, e-mail: international@zut.edu.pl (z podaniem języka i poziomu). Egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 26 kwietnia 2017.

 

5 kwietnia - 31 maja 2017

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP (rok akademicki 2017/2018, wyjazdy realizowane w okresie 01.07.2017 - 15.09.2018) - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą.

Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie do niego potwierdzenia przyjęcia na praktykę określającego datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu na praktyce.

 

do 23 czerwca 2017

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2017/2018.

UWAGA:

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przesłania protokołów kwalifikacyjnych z poszczególnych wydziałów

 

UWAGA:

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż 20 marca 2017) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+

Kolejne nabory na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku 2017/2018 będą prowadzone w zależności od dostępności wolnych miejsc oraz stosownej rezerwy finansowej.