Harmonogram naboru

II nabór na wyjazdy na studia SMS 2017/2018

Nabór dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2017/2018 do uczelni, w których nie zostały wyczerpane limity miejsc oraz które nie zamkną rekrutacji przed ogłoszeniem wyników w ZUT - informacje u właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Równolegle prowadzony jest nabór do uczelni w krajach partnerskich:

- Wydział Ekonomiczny: do Belarusian State Agricultural Academy Gorki

- Wydział Elektryczny: do Georgian Technical University Tbilisi oraz "Igor Sikorsky" National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

 

HARMONOGRAM NABORU:

25 września - 31 października 2017

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na studia SMS - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą, e-mail international@zut.edu.pl

 

8 listopada 2017

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka - zapisy przyjmujemy elektronicznie na adres international@zut.edu.pl (oprócz imienia i nazwiska prosimy o wskazanie zdawanego języka obcego i poziomu)

 

do 20 listopada 2017

Ogłoszenie wyników drugiego naboru na wyjazdy na studia SMS w roku akademickim 2017/2018

Termin zostanie dotrzymany pod warunkiem terminowego przesłania dokumentów z poszczególnych wydziałów.