Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW - WYJAZD NA STUDIA

Krok 1. Zgłoszenie i kwalifikacja na wyjazd w uczelni macierzystej

Krok 2. Przygotowanie Learning agreement - porozumienia o programie zajęć (etap zgłoszenia w uczelni zagranicznej)

Learning agreement wg wzoru obowiązującego w programie Erasmus+ obejmuje kilka część (przed wyjazdem, w trakcie pobytu, instrukcje). Na dzień składania dokumentów aplikacyjnych w uczelni zagranicznej należy przygotować tylko część 1.

Część 1. Learning agreement - przed wyjazdem (DOCX, 77 KB) - proponowany program zajęć

Część 2. Learning agreement - w trakcie pobytu (DOCX, 73 KB) - ew. zmiany do proponowanego programu zajęć

Część 3. Przewodnik - jak prawidłowo wypełnić LA - 2016 (DOCX, 59 KB)

Krok 3. Rozliczenie zakończonego pobytu