Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd poprzez złożenie w Dziale Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą, następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o pobycie określającego datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni przyjmującej oraz potwierdzenie zrealizowania zajęć uzgodnionych przed wyjazdem w indywidualnym programie nauczania - przykładowa treść

       UWAGA:

      Data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza, niż data zakończenia pobytu.
      Zaświadczenie nie powinno obejmować dni podróży, jedynie rzeczywisty okres pobytu i prowadzenia zajęć w uczelni zagranicznej.


  • ankiety w systemie elektronicznym Mobility Tool - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system MT po terminie zakończenia wyjazdu (wskazanym we wniosku zgłoszeniowym) i wysyłane na adres elektroniczny wskazany we wniosku. 
  • sprawozdania opisowego w dowolnej formie - sprawozdania publikowane będą w mediach uczelniach oraz posłużą upowszechnianiu wyników