Dokumenty zgłoszeniowe

WYJAZDY SZKOLENIOWE


Kandydaci na wyjazdy (pracownicy uczelni) składają wnioski wyjazdowe z załączonymi indywidualnymi programami szkolenia w ramach cyklicznie ogłaszanych naborów.

 

W przypadku wątpliwości / pytań związanych z powyższymi dokumentami prosimy o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.