Aktualności

Biegnące nabory na długoterminowe praktyki zawodowe Erasmus+ 04.05.2022 11:15

Zachęcamy studentów S1, S2 i S3 o wnioskowanie o zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ w ramach biegnących naborów, terminy opublikowane na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-stypendialne-dla-studentow-i-doktorantow/praktyka/harmonogram-naboru.html:

  • praktyki zakończone do 30 września 2022 (projekt KA103_2020)
  • praktyki kończące się po 30 września 2022 (projekt KA131_2021)

Nabory dotyczą praktyk długoterminowych trwających minimum 60 dni.

Studenci ostatnich lat studiów mogą wnioskować również o praktyki absolwenckie (rozpoczęcie i zakończenie w ciągu 12 miesięcy po obronie/egzaminie końcowym w ramach danego projektu, z którego wypłacane jest stypendium).

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów zgłoszeniowych opublikowano na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-stypendialne-dla-studentow-i-doktorantow/praktyka.html