Aktualności

Doktoranci - nabór na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyka / staż SMP) 31.01.2022 12:29

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu pierwszego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne  w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyka / staż SMP - wyjazdy trwające minimum 5 i maksymalnie 30 dni).

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie od 20 marca do 30 września 2022 (projekt KA131_2021).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce "Krótkoterminowa mobilność doktorantów" (SMP).

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 3 marca 2022.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (język prowadzenia praktyki) zobowiązane są do przystąpienia do egzaminu językowego przeprowadzonego na potrzeby rekrutacji E+ (pierwsza połowa marca 2022).

Realizacja wyjazdów uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.