Aktualności

Pracownicy ZUT: otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe 2022/2023 (projekt KA131_2021) 26.09.2022 15:15

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w okresie po 20 listopada 2022 do 30 września 2023 (rok akademicki 2022/2023) (projekt KA131_2021).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Program Erasmus+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2022 r.