Aktualności

Pracownicy ZUT - otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe (projekt KA103_2020) 07.12.2021 07:58

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach kolejnego otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2021/2022 (projekt KA103_2020).

UWAGA: Nauczyciele akademiccy mogą wnioskować o wyjazd szkoleniowy wówczas, gdy jego celem będzie podniesienie kompetencji dydaktycznych (preferowany udział w specjalistycznym kursie metodycznym o tematyce enhancing teaching and curricula development skills). 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Program Erasmus+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 14  stycznia 2022 r.