Aktualności

STUDENCI ZUT_Erasmus+ / nabór na wyjazdy na studia w sem. letnim 2021/2022 04.10.2021 08:20

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2021/2022 (Program Erasmus+).

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się w semestrze letnim.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 października 2021.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl podając: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom) w powyższym terminie. Egzamin przeprowadzony zostanie 4 listopada 2021 przez SJO ZUT, zapisani kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach.

Realizacja wyjazdów uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.