Aktualności

STUDENCI ZUT - zapisy na egzaminy językowe dla aktualnych naborów (studia/praktyki Erasmus+) 11.01.2021 11:22

 

W ramach ogłoszonych naborów na studia (2021/2022) oraz praktyki Erasmus+ osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl podając: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26/02/2021

Egzamin przeprowadzony zostanie 11 marca 2021 (czwartek) w SJO ZUT. Wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane o dokładnej godzinie, miejscu i sposobie przeprowadzenia egzaminu w terminie późniejszym.