Program "BUDDY"

Program "BUDDY" przeznaczony jest dla studentów, którzy zainteresowani są opieką nad zagranicznymi studentami przebywającymi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Opiekunem może zostac każdy student ZUT chcący nawiązac nowe znajomości, posiadający odrobinę wolnego czasu oraz posługujący się językiem obcym. Zadania w ramach opieki realizowane są na zasadzie wolontariatu i w ramach indywidualnych możliwości.

 

W ramach przykładowych zadań opiekuna z reguły mieści się:

 • przed przyjazdem:

  • nawiązanie kontaktu mailowego z przydzielonym studentem w celu dokładnego ustalenia terminu i miejsca przyjazdu

 • po przyjeździe:

  • odbiór z dworca
  • pomoc przy zakwaterowaniu w akademiku
  • pomoc przy załatwieniu formalności na wydziale macierzystym (kontakt z dziekanatem, etc.)
  • zapoznanie z uczelnią (biblioteka, centrum sportowe, etc.)
  • zapoznanie z miastem
  • wprowadzenie w życie studenckie
  • pomoc w rozwiązywaniu codziennym problemów (co warto zobaczyć, komunikacja miejska, przychodnia medyczna, jak założyć konto w banku, etc.)

 

Aktualnie program BUDDY/MENTOR koordynowany jest przez lokalną sekcję ESN (Erasmus Student Network) - rekrutacja

Minimum semestralna opieka nad studentem zagranicznym skutkuje możliwością uzyskania dodatkowych punktów w procesie kwalifikacji na wyjazd w ramach programu ERASMUS+.

 

!!! WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!