I nabór na rok akademicki 2020/2021

PIERWSZY NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 - PRAKTYKI

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 lipca 2020 i zakończonych do 15 września 2021

 

UWAGA! Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 21 marca 2020) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

  • 2 stycznia - 28 lutego 2020
    Nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski wyjazdowe z potwierdzoną średnią za ostatni zaliczony semestr i zaakceptowane przez Koordynatora Wydziałowego składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, pok. 15. Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej
  • 6 marca 2020
    Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego prowadzenia praktyki.  Na egzamin należy się zapisać w terminie do 28 lutego przesyłając zgłoszenie na adres international@zut.edu.pl zawierające: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom.
  • do 21 marca 2020
    Ogłoszenie wyników naboru na wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2020/2021.