IV nabór na rok akademicki 2019/2020

CZWARTY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 - PRAKTYKI

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 15 marca i zakończonych do 15 września 2020

 

UWAGA! Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 15 marca 2020) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

  • 16 GRUDNIA 2019 - 27 LUTEGO 2020
    Nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski wyjazdowe z potwierdzoną średnią za ostatni zaliczony semestr i zaakceptowane przez Koordynatora Wydziałowego składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, pok. 15. Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej- na egzamin należy się zapisać przesyłając zgłoszenie z podaniem: imię i nazwisko, nr albumu, język i poziom, na adres international@zut.edu.pl
  • do 15 MARCA 2020
    Ogłoszenie wyników czwartego naboru na wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2019/2020.