Harmonogram naboru

II NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 - STUDIA

wyjazdy do uczelni w krajach programu Erasmus+ (KA103)
wyjazd do kraju partnerskiego Ukraina (KA107) – dotyczy tylko Wydziału Elektrycznego
wyjazdy do kraju partnerskiego Wietnam (KA107) - dotyczy tylko Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, studia III stopnia

 

Nabór dotyczy wyjazdów na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

UWAGA! Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 22 listopada 2019) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy naboru KA103)

 UWAGA: Drugi nabór dotyczy uczelni, w których nie zostały wyczerpane limity miejsc oraz które nie zamkną rekrutacji studentów zagranicznych przed ogłoszeniem wyników naboru w ZUT – informacje dostępne u właściwego Koordynatora Wydziałowego.

30 września - 31 października 2019

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na studia SMS - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

6 listopada 2019

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości wykładowego języka obcego. Na egzamin należy się zapisać w terminie do 1 listopada przesyłając zgłoszenie na adres international@zut.edu.pl zawierające: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom.

 

do 22 listopada 2019

Ogłoszenie wyników drugiego naboru na wyjazdy na studia SMS w roku akademickim 2019/2020.

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów z poszczególnych wydziałów.