Harmonogram naboru

 
I NABÓR NA STUDIA 2020/2021

wyjazdy do uczelni w krajach programu Erasmus+ (KA103)

 

Nabór dotyczy wyjazdów na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (1 lub 2 semestry).

 

UWAGA! Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 21 marca 2020) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy naboru KA103)

 

2 STYCZNIA - 28 LUTEGO 2020

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na studia SMS - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

6 MARCA 2020

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości wykładowego języka obcego. Na egzamin należy się zapisać w terminie do 28 lutego przesyłając zgłoszenie na adres international@zut.edu.pl zawierające: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom.

 

do 21 MARCA 2020

Ogłoszenie wyników naboru na wyjazdy na studia SMS w roku akademickim 2020/2021.

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów z poszczególnych wydziałów.