Po powrocie

 

Osoby powracające ze stypendium zobowiązane są do rozliczenia wyjazdu na studia:

 

z macierzystym wydziałem - najpóźniej w terminach określonych organizacją roku akademickiego

z Działem Mobilności Międzynarodowej - w terminie określonym w indywidualnej umowie stypendialnej (z reguły ok. dwóch tygodni po zakończeniu pobytu w uczelni przyjmującej).

 

Rozliczenie polega na złożeniu następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o czasie pobytu (daty rozpoczęcia i zakończenia) wydanego przez uczelnię przyjmującą (np. na wzorze),
  • wykazu zaliczeń (transcript of records) wystawionego przez uczelnię przyjmującą (zgodność z zatwierdzonym porozumieniem o programie zajęć)
  • test językowy OLS "po powrocie"
  • ankiety w systemie elektronicznym Mobility Tool - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system MT po terminie zakończenia wyjazdu (wskazanym w indywidualnej umowie stypendialnej) i wysyłane na adres elektroniczny wskazany w umowie.

 

UWAGA!!! zaświadczenia o czasie pobytu wydane z datą wcześniejszą niż data zakończenia pobytu, NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!