Uczelnie partnerskie

UCZELNIE PARTNERSKIE 

Wyjazdy na studia oraz wyjazdy dydaktyczne odbywają się na podstawie umów dwustronnych podpisanych z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Wyjazd na studia lub wyjazd dydaktyczny do uczelni, z którą nie zawarto umowy na dany rok akademicki, nie jest możliwy.

Poniższa lista obejmuje uczelnie, z którymi podpisano umowy dwustronne wg wytycznych programu Erasmus+ obowiązujące w roku 2017/2018 i w większości kontynuowane w roku 2018/2019.

Umowa dwustronna zawiera zapisy określające m.in. kierunki studiów objęte wymianą, język wykładowy i jego wymagany poziom, terminy zgłoszenia się w zagranicznej uczelni oraz linki / kontakty dotyczące formalności i kwestii bytowych (zakwaterowanie, ubezpieczenie, etc.). Umowy dwustronne są dostępne u Koordynatorów Wydziałowych oraz w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

WYMOGI JĘZYKOWE:

Wymogi językowe wskazane w nawiasach poniżej dotyczą wyjazdów na studia. Jeśli wymóg nie jest podany, wymagany jest poziom B1.

W przypadku wyjazdów dydaktycznych minimalnym wymogiem językowym jest poziom B2 (przykładowe odpowiedniki: egzamin FCE, matura rozszerzona).

 

UWAGA:

Kandydaci zainteresowani wyjazdem na studia do danej uczelni proszeni są o skonsultowanie swojego wyboru z właściwym Koordynatorem Wydziałowym przed złożeniem wniosku wyjazdowego. Wybór uczelni uzależniony jest od oferty programowej dla danego kierunku studiów.

 

Wykaz uaktualniono: 26 marca 2018

 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury - architektura

Wydział Budownictwa i Architektury - budownictwo

Wydział Ekonomiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej