Harmonogram naboru

 

Aktualnie prowadzone są:

1) OTWARTY III NABÓR NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE W ROKU 2018/2019

nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 1.03 - czerwiec / lipiec 2019 (zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej)

3 grudnia - 31 stycznia 2019: składanie wniosków na wyjazdy dydaktyczne u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

1-15 lutego 2019: ocena wniosków przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

do 28 lutego 2019: ogłoszenie wyników III naboru na wyjazdy dydaktyczne