Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW - WYJAZD NA STUDIA

Krok 1. Zgłoszenie i kwalifikacja na wyjazd w uczelni macierzystej

 

Krok 2. Przygotowanie Learning agreement - porozumienia o programie zajęć (etap zgłoszenia w uczelni zagranicznej)

Learning agreement wg wzoru obowiązującego w programie Erasmus+ obejmuje kilka część (przed wyjazdem, w trakcie pobytu, instrukcje). Na dzień składania dokumentów aplikacyjnych w uczelni zagranicznej należy przygotować tylko część 1.

Część 1. Learning agreement for studies - before mobility - przed wyjazdem - proponowany program zajęć

Część 2. Learning agreement for studies - during mobility - w trakcie pobytu - ew. zmiany do proponowanego programu zajęć

Przewodnik - jak prawidłowo wypełnić LA - 2020

 

Krok 3. Rozliczenie zakończonego pobytu