Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW - WYJAZD NA STUDIA

 

PRZED WYJAZDEM

Krok 1. WNIOSEK WYJAZDOWY - zgłoszenie i kwalifikacja na wyjazd w uczelni macierzystej

 

Krok 2. LEARNING AGREEMENT - przygotowanie porozumienia o programie zajęć (etap zgłoszenia w uczelni zagranicznej)

Learning agreement wg wzoru obowiązującego w programie Erasmus+ obejmuje kilka części (przed wyjazdem, w trakcie pobytu, instrukcje). Na dzień składania dokumentów aplikacyjnych w uczelni zagranicznej należy przygotować tylko część 1.

UWAGA! Z uwagi na wymóg elektronicznego obiegu dokumentów wersja papierowa LA będzie stopniowo zastępowana wersją elektroniczą OLA (On-line Learning Agreement)

Część 1. Learning agreement for studies - before mobility (format:  docx, rozmiar:  79 KB) - przed wyjazdem - proponowany program zajęć

Część 2. Learning agreement for studies - during mobility (format:  docx, rozmiar:  78 KB) - w trakcie pobytu - ew. zmiany do proponowanego programu zajęć

Przewodnik - jak prawidłowo wypełnić LA - 2020 (format:  docx, rozmiar:  139 KB)

 

Learning agreement podpisywany jest przez:
  • studenta
  • ze strony ZUT - prodziekana ds. studenckich i kształcenia (podpis jedynie koordynatora wydziałowego o ile nie pełni jednocześnie funkcji prodziekana jest niewystarczający)
  • upoważniona osoba z uczelni zagranicznej

 

PO POWROCIE

Krok 3. ZAŚWIADCZENIE O POBYCIE - rozliczenie zakończonego pobytu na stypendium

 

UWAGA: stypendium naliczane jest na okres mobilności fizycznej (liczba dni) potwierdzony przez uczelnię przyjmującą. Zaświadczenie nie musi być sporządzone na powyższym wzorze, jednak powinno zawierać wszystkie informacje pozwalające rozliczyć finansowo pobyt na stypendium, w tym datę rozpoczęcia i zakończenia.