Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW - WYJAZD NA STUDIA

 

Krok 1. Zgłoszenie i kwalifikacja na wyjazd w uczelni macierzystej

 

Krok 2. Przygotowanie Learning agreement - porozumienia o programie zajęć (etap zgłoszenia w uczelni zagranicznej)

Learning agreement wg wzoru obowiązującego w programie Erasmus+ obejmuje kilka część (przed wyjazdem, w trakcie pobytu, instrukcje). Na dzień składania dokumentów aplikacyjnych w uczelni zagranicznej należy przygotować tylko część 1.

Część 1. Learning agreement for studies - before mobility (format:  docx, rozmiar:  79 KB) - przed wyjazdem - proponowany program zajęć

Część 2. Learning agreement for studies - during mobility (format:  docx, rozmiar:  78 KB) - w trakcie pobytu - ew. zmiany do proponowanego programu zajęć

Przewodnik - jak prawidłowo wypełnić LA - 2020 (format:  docx, rozmiar:  139 KB)

 
Learning agreement podpisywany jest przez:
  • studenta
  • ze strony ZUT - prodziekana ds. studenckich i kształcenia (podpis jedynie koordynatora wydziałowego o ile nie pełni jednocześnie funkcji prodziekana jest niewystarczający)
  • osoba upoważniona z uczelni zagranicznej

 

Krok 3. Rozliczenie zakończonego pobytu