nabory zamawiane 2019/2020

NABORY ZAMAWIANE NA WYJAZDY SZKOLENIOWE W ROKU 2019/2020
 

Aktualnie trwające

1. Szkolenie "International Engineering Education", Universite de Lorraine, 12 - 15 maja 2020

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy zainteresowani umiędzynarodowieniem programów kształcenia oraz podniesieniem kompetencji dydaktycznych (priorytet programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego).

Informacje i formularz zgłoszeniowy organizatora dostępne na stronie http://www.lorraine-inp.fr/staffweek2020

Kompletne wnioski szkoleniowe (wniosek oraz program przygotowane zgodnie z wytycznymi i formularzami należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej do 28 lutego 2020.

 

 

Nabory zakończone

1. Szkolenie "Competencies, skills and tools for intercultural higher educational environments" Linnaeus University Vaxjo / Kalmar, Szwecja, 11- 15 maja 2020.

Grupa docelowa: pracownicy uczeni pracujący w środowisku międzynarodowym (np. kontakt ze studentami cudzoziemcami)

Informacje i formularz zgłoszeniowy organizatora dostępne na stronie https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2020/linnaeus-university-international-staff-training-week-2020/

Kompletne wnioski szkoleniowe (wniosek oraz program przygotowane zgodnie z wytycznymi i formularzami należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej do 24 stycznia 2020.

 

2. Szkolenia w ramach "International Staff Training Week 2020", Freie Universitat Berlin, 8 - 12 czerwca 2020

 Grupa docelowa:

  •     Career Service: Teaching students show to teach: models of peer teaching and peer counseling in Higher Education (biura karier, doradztwo zawodowe)
  •     Libraries on the move: innovating services for research, learning and publishing (szkolenie dla pracowników bibliotek)

 Informacje i formularz zgłoszeniowy organizatora dostępne na stronie

https://www.fu-berlin.de/en/international/faculty-staff/mobility-staff/staff-week/international-week-2020/index.html

Kompletne wnioski szkoleniowe (wniosek oraz program przygotowane zgodnie z wytycznymi i formularzami należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej do 24 stycznia 2020.

 

3. Szkolenie "Current leadership challenges in university administation 2020", Bauhaus Universitat Weimar, 10 - 13 czerwca 2020

 Grupa docelowa: kadra zarządzająca i kierownicy pionów / działów administracyjnych działających w obszarach m.in. communications and marketing, institutional development, language centre.

Informacje i formularz zgłoszeniowy organizatora dostępne na stronie

https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/international/fuer-administrative-mitarbeiter/admint/staff-exchange-week-2020/

Kompletne wnioski szkoleniowe (wniosek oraz program przygotowane zgodnie z wytycznymi i formularzami należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej do 24 stycznia 2020.