Harmonogram naboru

HARM0NOGRAM DRUGIEGO NABORU NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 

25 września - 10 listopada 2017

Nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne STA - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

 

13 - 24 listopada 2017

Ocena wniosków przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

Przekazanie protokołów do Działu Kształcenia, Sekcja Współpraca z Zagranicą

 

do 30 listopada 2017

Ogłoszenie wyników drugiego naboru na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w roku 2017/2018

 

Termin zostanie zachowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów przez poszczególne wydziały. 

 

UWAGA:

W ramach naboru kandydat może złożyć tylko jeden wniosek