Harmonogram naboru

HARM0NOGRAM PIERWSZEGO NABORU NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM  2018/2019

 

9 kwietnia - 1 czerwca 2018

Nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne STA - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

 

4 - 15 czerwca 2018

Ocena wniosków przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

Przekazanie protokołów do Działu Mobilności Międzynarodowej

 

do 29 czerwca 2018

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w roku 2018/2019

 

Termin zostanie zachowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów przez poszczególne wydziały. 

 

UWAGA:

W ramach naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.