Dokumenty zgłoszeniowe

WYJAZDY SZKOLENIOWE


Kandydaci na wyjazdy (pracownicy uczelni) składają wnioski wyjazdowe z załączonymi indywidualnymi programami szkolenia w ramach cyklicznie ogłaszanych naborów. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji na wyjazdy szkoleniowe.

 

Wskazówki (format:  doc, rozmiar:  53 kB) dotyczące sporządzenia indywidualnego programu szkolenia (Mobility Agreement for Training)

 

W przypadku wątpliwości / pytań związanych z powyższymi dokumentami prosimy o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.