Praktyka

Program Erasmus+ umożliwia osobom zarejestrowanym na studiach I, II i III stopnia oraz ich absolwentom wyjazd na długoterminową praktykę zawodową do zagranicznego przedsiębiorstwa.  Wyjazd na praktykę trwa minimum 2 pełne miesiące, maksymalnie 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego. Praktykę zawodową w ramach Programu Erasmus+ można realizować jako obowiązkową praktykę programową lub nieobowiązkową praktykę dodatkową - w każdym wypadku wyjazd na praktykę zakłada nabycie efektów kształcenia zgodnych z danym kierunkiem studiów.

W przypadku praktyki absolwenckiej kandydaci kwalifikowani są na ostatnim roku studiów, natomiast praktyka (cały zaplanowany okres) musi zostać zrealizowana w ciągu 12 miesięcy po obronie.

Kapitał wyjazdowy to okres 12 miesięcy przypisany do danego stopnia studiów, w ramach którego planować można wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne programu Erasmus+. Kandydaci na wyjazdy sami decydują, w jaki sposób "rozłożyć" kapitał wyjazdowy na danym stopniu studiów - przykładowo można go wykorzystać na 10-miesięczne studia i 2-miesięczną praktykę (łącznie 12 miesięcy), lub 4-miesięczne studia, 3-miesięczną praktykę i ponowne, 5-miesieczne studia (łącznie 12 miesięcy). Osoby planujące praktykę absolwencką powinny zostawić sobie minimum 2 miesiące niewykorzystanego kapitału wyjazdowego po danym stopniu studiów.

Wyjazdy realizowane są w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Północna i Serbia).

Osoby zainteresowane samodzielnie wyszukują miejsce praktyki/stażu i kontaktują się z instytucją przyjmującą.

Wyjazdów typu praktyka/staż nie można realizować w instytucjach Unii Europejskiej, w tym określonych agencjach UE - wykaz dostępny na stronie https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en