Wyniki projektów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KA103 - mobilność z krajami programu

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2017/2018

W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

  • 59 wyjazdy na studia (w tym 12 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
  • 32 wyjazdów na praktyki (23 studentów, w tym 6 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 9 absolwentów)
  • 55 wyjazdów dydaktycznych (nauczyciele akademiccy)
  • 12 wyjazdów szkoleniowych (pracownicy uczelni)


Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano łącznie 196 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano łącznie 227 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano łącznie 191 wyjazdów, w tym :