Wyniki projektów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KA103 - rezultaty projektów mobilnościowych Erasmus+

(wyjazdy dydaktyczne i przyjazdy studentów uwzględniają również wyniki projektów KA107 - mobilność z krajami partnerskimi)

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2020/2021 (projekty 2019-1-PL01-KA103-61515, 2020-1-PL01-KA103-078074 i 2020-1-PL01-KA107-078598)

W roku akademickim 2020/2021 zrealizowano łącznie 69 wyjazdów, w tym :

  • 18 wyjazdów na studia (format:  xlsx, rozmiar:  11,77 KB) (w tym 2 finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
  • 9 wyjazdów na praktyki (format:  xlsx, rozmiar:  10,89 KB) (7 studentów, w tym 1 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 2 absolwentów)
  •  35 wyjazdów dydaktycznych (format:  xlsx, rozmiar:  11,18 KB)  (format:  xlsx, rozmiar:  11,18 KB) (nauczyciele akademiccy)
  • 7 wyjazdów szkoleniowych (format:  doc, rozmiar:  54 KB) (pracownicy uczelni)przyjazdów na studia częściowe (studenci zagraniczni)

Dane dotyczące przyjazdów studentów w opracowaniu.

W ramach projektu KA103_2020 zrealizowano również przyjazd dydaktyczny z zagranicznego przedsiębiorstwa (WNoŻiR)

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2019/2020 (projekty 2019-1-PL01-KA103-61515 i 2019-1-PL01-KA107-061634)

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

  • 43 wyjazdów na studia  (format:  xlsx, rozmiar:  12,84 KB)(w tym 6 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
  • 18 wyjazdów na praktyki (format:  xlsx, rozmiar:  11,36 KB) (15 studentów, w tym 4 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 3 absolwentów)
  •  36 wyjazdów  (format:  xlsx, rozmiar:  10,99 KB)dydaktycznych  (nauczyciele akademiccy)
  • 7 wyjazdów szkoleniowych (format:  doc, rozmiar:  54 KB) (pracownicy uczelni)

Nas studia częściowe Erasmusa+ w ZUT przyjęto 249 studentów zagranicznych.

W ramach projektu KA103_2019 zrealizowano również przyjazd dydaktyczny z zagranicznego przedsiębiorstwa (WBiHZ)

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2018/2019 (2018-1-PL01-KA103-047658)

W roku akademickim 2018/2019 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2017/2018 (2017-1-PL01-KA103-035692)

W roku akademickim 2017/2018 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2016/2017 (2016-1-PL01-KA103-023495)

W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano łącznie 196 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2015/2016 (2015-1-PL01-KA103-014410)

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano łącznie 227 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2014/2015 (2014-1-PL01-KA103-000125)

W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano łącznie 191 wyjazdów, w tym :