Wyniki projektów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KA103 - mobilność z krajami programu

(wyjazdy dydaktyczne i przyjazdy studentów uwzględniają również wyniki projektów KA107 - mobilność z krajami partnerskimi)

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2019/2020 (2019-1-PL01-KA103-61515)

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

  • 43 wyjazdów na studia  (format:  xlsx, rozmiar:  12,84 KB)(w tym 6 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
  • 18 wyjazdów na praktyki (format:  xlsx, rozmiar:  11,36 KB) (15 studentów, w tym 4 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 3 absolwentów)
  •  34 wyjazdy  (format:  xlsx, rozmiar:  10,99 KB)dydaktyczne  (nauczyciele akademiccy)
  • 7 wyjazdów szkoleniowych (format:  doc, rozmiar:  54 KB) (pracownicy uczelni)
  • 249 przyjazdów na studia częściowe (studenci zagraniczni)

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2018/2019 (2018-1-PL01-KA103-047658)

W roku akademickim 2018/2019 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2017/2018 (2017-1-PL01-KA103-035692)

W roku akademickim 2017/2018 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2016/2017 (2016-1-PL01-KA103-023495)

W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano łącznie 196 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2015/2016 (2015-1-PL01-KA103-014410)

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano łącznie 227 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2014/2015 (2014-1-PL01-KA103-000125)

W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano łącznie 191 wyjazdów, w tym :