Wyniki projektów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KA103 - mobilność z krajami programu

(wyjazdy dydaktyczne i przyjazdy studentów uwzględniają również wyniki projektów KA107 - mobilność z krajami partnerskimi)

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2019/2020 (2019-1-PL01-KA103-61515)

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2018/2019 (2018-1-PL01-KA103-047658)

W roku akademickim 2018/2019 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2017/2018 (2017-1-PL01-KA103-035692)

W roku akademickim 2017/2018 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2016/2017 (2016-1-PL01-KA103-023495)

W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano łącznie 196 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2015/2016 (2015-1-PL01-KA103-014410)

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano łącznie 227 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2014/2015 (2014-1-PL01-KA103-000125)

W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano łącznie 191 wyjazdów, w tym :