Wyniki projektów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  - rezultaty projektów mobilnościowych Erasmus+ KA1

(wyjazdy dydaktyczne i przyjazdy studentów uwzględniają również wyniki projektów KA107 i KA171 - mobilność z krajami partnerskimi)

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2022/2023 (projekty 2021-1-PL01-KA131-HED-000004634 i 2022-1-PL01-KA131-HED-000052533)

W roku akademickim 2022/2023 zrealizowano łącznie 151 wyjazdów, w tym :


Wydział Ekonomiczny uczestniczył jako partner w intensywnym kursie mieszanym BIP "Business in turbulent times" koordynowanym przez Jade Hochschule, Niemcy (w ramach kursu zrealizowano 8 wyjazdów krótkoterminowych na studia - ujęte powyżej)

W ramach projektów w roku 2022/2023 zrealizowano również 2 przyjazdy dydaktyczne z zagranicznych przedsiębiorstw (WBiIŚ, WEkon).

 

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2021/2022 (projekty 2020-1-PL01-KA103-078074, 2020-1-PL01-KA107-078598 i 2021-1-PL01-KA131-HED-000004634)

W roku akademickim 2021/2022 zrealizowano łącznie 81 wyjazdów, w tym :

W ramach projektów w roku 2021/2022 zrealizowano również 2 przyjazdy dydaktyczne z zagranicznych przedsiębiorstw (WBiIŚ, WIMiM))

 

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2020/2021 (projekty 2019-1-PL01-KA103-61515, 2020-1-PL01-KA103-078074 i 2020-1-PL01-KA107-078598)

 

W roku akademickim 2020/2021 zrealizowano łącznie 69 wyjazdów, w tym :

 • 18 wyjazdów na studia (format:  xlsx, rozmiar:  11,77 kB) (w tym 2 finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
 • 9 wyjazdów na praktyki (7 studentów, w tym 1 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 2 absolwentów)
 •  35 wyjazdów dydaktycznych (format:  xlsx, rozmiar:  11,18 kB)  (format:  xlsx, rozmiar:  11,18 kB) (nauczyciele akademiccy)
 • 7 wyjazdów szkoleniowych (format:  doc, rozmiar:  54 kB) (pracownicy uczelni)
 • 146 przyjazdów na studia częściowe  (format:  pdf, rozmiar:  352 kB)(studenci zagraniczni)

 W ramach projektu KA103_2020 zrealizowano również przyjazd dydaktyczny z zagranicznego przedsiębiorstwa (WNoŻiR)

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 2019/2020 (projekty 2019-1-PL01-KA103-61515 i 2019-1-PL01-KA107-061634)

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

W ramach projektu KA103_2019 zrealizowano również przyjazd dydaktyczny z zagranicznego przedsiębiorstwa (WBiHZ)

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2018/2019 (2018-1-PL01-KA103-047658)

W roku akademickim 2018/2019 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2017/2018 (2017-1-PL01-KA103-035692)

W roku akademickim 2017/2018 zrealizowano łącznie 158 wyjazdów, w tym :

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2016/2017 (2016-1-PL01-KA103-023495)

W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano łącznie 196 wyjazdów, w tym :

 • 83 wyjazdy na studia (format:  doc, rozmiar:  106 kB) (w tym 19 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
 • 41 wyjazdów na praktyki (31 studentów, w tym 7 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i 10 absolwentów)
 • 55 wyjazdów dydaktycznych (nauczyciele akademiccy)
 • 17 wyjazdów szkoleniowych (pracownicy uczelni)
 • 230 przyjazdów na studia częściowe (format:  doc, rozmiar:  177 kB) (studenci zagraniczni)

 

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2015/2016 (2015-1-PL01-KA103-014410)

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano łącznie 227 wyjazdów, w tym :

 • 106 wyjazdów na studia (format:  doc, rozmiar:  125 kB) (w tym 24 finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
 • 38 wyjazdów na praktyki (format:  doc, rozmiar:  94 kB) (34 studentów i 4 absolwentów)
 • 62 wyjazdy dydaktyczne (format:  doc, rozmiar:  108 kB) (nauczyciele akademiccy)
 • 21 wyjazdów szkoleniowych (pracownicy uczelni)

Wyniki projektu mobilnościowego Erasmus+ 2014/2015 (2014-1-PL01-KA103-000125)

W roku akademickim 2014/2015 zrealizowano łącznie 191 wyjazdów, w tym :