Jak poszukiwać praktykodawcy?

Wskazówki dla studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+.

 
Zagraniczna praktyka zawodowa w ramach programu Erasmus+ służy zdobyciu praktycznych umiejętności powiązanych ze studiowanym kierunkiem, musi być integralnie związana z daną dziedziną, tokiem studiów i oczekiwanymi kompetencjami absolwentów. Może mieć ona charakter obowiązkowy (praktyka stanowi integralną część studiów, jest ona zaliczona i uznana w ramach danego programu studiów po powrocie) lub nieobowiązkowy (praktyka umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności), w każdym przypadku uczelnia macierzysta ma obowiązek odnotowania takiej praktyki w Suplemencie do Dyplomu. Studenci ZUT mają również możliwość wyjazdu na praktykę absolwencką (po zakończeniu danego stopnia studiów) - w tym przypadku o praktykę należy wnioskować jeszcze przed utratą statusu studenta.
 
Praktyka długoterminowa Erasmusa+ trwa od 2 pełnych miesięcy do 12 miesięcy z reguły w ramach danego roku akademickiego, jednak moment jej zakończenia może być ograniczony projektem, w ramach którego jest finansowana - w przypadku wątpliwości prosimy o konsultację w Dziale Mobilności Międzynarodowej ZUT.

Inaczej niż przy organizacji studiów, realizacja praktyk nie wymaga wcześniejszego podpisania odrębnej umowy dwustronnej pomiędzy instytucjami. Aktualnie kandydaci samodzielnie wyszukują miejsca praktyk, dzięki czemu są one "na miarę", tj. spełniają oczekiwania obu stron i są elastycznie dostosowane do indywidualnych potrzeb kandydatów.

Firma, w której odbywa się praktyka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Północna i Serbia). Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, a także w instytucjach dyplomatycznych i przedstawicielstwach własnego kraju.
 


JAK SZUKAĆ MIEJSCA PRAKTYKI - KILKA SUGESTII:

 

Wykorzystanie kontaktów osobistych
Korzystajmy zarówno z kontaktów własnych (nawiązanych z firmami np. podczas wcześniejszych wyjazdów zagranicznych - wakacje, studia Erasmusa, etc.), jak i kontaktów rodziny i znajomych (być może wujek przedsiębiorca pomoże w znalezieniu kontaktu? Może ktoś ze znajomych odbył praktykę w zagranicznej instytucji chętnej przyjmować zagranicznych praktykantów?)


Giełda informacji na profilu "Studenckie Wyjazdy na Erasmus+
" prowadzonym przez Erasmus Student Network na FB.
Tu osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmusa zapytują i wymieniają się informacjami o pracodawcach, można też zebrać informacje praktyczne oraz nawiązać kontakty z osobami wyjeżdżającymi do tych samych ośrodków.

 

Wykorzystanie kontaktów macierzystego wydziału
Poprośmy o pomoc nauczycieli akademickich na macierzystym wydziale (promotor i/ lub koordynator wydziałowy i/lub opiekun praktyk), zorientujmy się, z jakimi firmami zagranicznymi współpracuje wydział.
 
Poszukiwania na własną rękę

Przygotujmy CV i list motywacyjny precyzujący nasze prośby i oczekiwania, wyszukajmy w internecie kilkanaście lub kilkadziesiąt firm o odpowiadającym nam profilu i prześlijmy do nich elektroniczne zapytania (przykładowy wzór można otrzymać na życzenie z Sekcji Współpracy z Zagranicą, zapytania do dużych firm najlepiej kierować bezpośrednio do działów personalnych lub osób odpowiedzialnych za praktyki). Nastawmy się, że proces ten będzie przypominał żmudne poszukiwanie pracy – być może otrzymamy odpowiedź tylko na kilka zapytań – nie poddawajmy się jednak po pierwszych niepowodzeniach. Szanse znalezienia praktyki rosną wraz z ilością wysłanych zapytań!

Wcześniejszy wyjazd na studia
Rozejrzenie się w otoczeniu biznesowym uczelni zagranicznej, osobista wizyta u potencjalnego pracodawcy

Skorzystanie z wyszukiwarki i baz praktyk
Linki zamieszczone w zakładce "Oferty praktyk"

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym specjalnie dla studentów ZUT przewodnikiem Praktyki zagraniczne - mini przewodnik dla studentów ZUT w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  6,76 MB)

 

Odwiedź Dział Mobilności Międzynarodowej - zapraszamy!

ul. Pułaskiego 10 ("stara chemia"), parter, pokój 15