Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd poprzez złożenie w Dziale Mobilności Międzynarodowej następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o pobycie określającego datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni przyjmującej oraz potwierdzenie zrealizowania zajęć uzgodnionych przed wyjazdem w indywidualnym programie nauczania - konieczne jest wskazanie liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych (min 8) przykładowa treść

       UWAGA:

      Data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza, niż data zakończenia pobytu.
      Zaświadczenie nie powinno obejmować dni podróży, jedynie rzeczywisty okres pobytu i prowadzenia zajęć w uczelni zagranicznej.

  • ankiety w systemie elektronicznym Mobility Tool - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system MT po terminie zakończenia wyjazdu (wskazanym we wniosku zgłoszeniowym) i wysyłane na adres elektroniczny wskazany we wniosku. 
  •  sprawozdania opisowego w określonym formacie  (format:  docx, rozmiar:  13,63 KB)- sprawozdania publikowane będą w mediach uczelnianych oraz posłużą upowszechnianiu wyników (zobowiązanie wynikające
  • pokwitowania odbioru wypłaty gotówkowej (dotyczy stypendiów wypłacanych w kasach Santander Bank Polska S.A.)