Jak przygotować LA / OLA ?

ONLINE LEARNING AGREEMENT - przygotowanie porozumienia o programie zajęć (etap zgłoszenia w uczelni zagranicznej)

Learning agreement wg wzoru obowiązującego w programie Erasmus+ obejmuje kilka części (przed wyjazdem, w trakcie pobytu, instrukcje). Na dzień składania dokumentów aplikacyjnych w uczelni zagranicznej należy przygotować tylko część 1. Z uwagi na wymóg elektronicznego obiegu dokumentów wersja papierowa LA będzie stopniowo zastępowana wersją elektroniczną OLA (Online Learning Agreement). Przygotuj OLA. Jeżeli otrzymasz informacje od uczelni przyjmującej, że nie używają OLA, wtedy przygotuj LA w wersji papierowej.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ OLA (Online Learning Agreement) – instrukcja:

Wejdź na stronę https://learning-agreement.eu lub skorzystaj z ERASMUS+ APP: https://erasmusapp.eu/

SPRAWDŹ JAK TO SIĘ ROBI: https://www.youtube.com/watch?v=paIKpHJvTlg

 

Do systemu można zalogować się używając loginu i hasła uczelnianego, korzystając z opcji eduGAIN.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Home University: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Erasmus code: PL SZCZECI02

Faculty / departmental coordinator: właściwy Koordynator Wydziałowy https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/koordynatorzy-wydzialowi.html

Institutional coordinator: Właściwy Prodziekan

 

Sending administrative contact person (ta sama osoba dla wszystkich wydziałów):

 

Sending administrative contact first name

Sending contact last name

Sending contact email

Agata

Judzińska-Kłodawska

international@zut.edu.pl

 

Sending responsible person = właściwy Prodziekan:

 

Dla wydziału:

Sending responsible first name

Sending responsible last name

Sending responsible email

WA

Mariusz

Tuszynski

mariusz-tuszynski@zut.edu.pl

WBiHZ

Hanna  

Kulig

hanna.kulig@zut.edu.pl

WBiIŚ

Andrzej

Pozlewicz

andrzej.pozlewicz@zut.edu.pl

WE

Piotr     

Paplicki

piotr.paplicki@zut.edu.pl

WEkon

Monika

Śpiewak- Szyjka

monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl

WI

Mirosław

Łazoryszczak

miroslaw.lazoryszczak@zut.edu.pl

WIMiM

Paweł

Gnutek

pawel.gnutek@zut.edu.pl

WKŚiR

Anna

Jaroszewska

anna.jaroszewska@zut.edu.pl

WNoŻiR

Agata

Witczak

agata.witczak@zut.edu.pl

WTiICh

Karolina

Kiełbasa

karolina.kielbasa@zut.edu.pl

WTMiT

Ludmiła

Filina-Dawidowicz

ludmila.filina@zut.edu.pl

 

Pozostałe dane można zaleźć na stronie www uczelni przyjmujące lub należy skontaktować się w tym celu z uczelnią.

 

W PRZYPADKU, GDY UCZELNIA PRZYJMUJĄCA NIE UŻYWA OLA MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PAPIEROWEJ WERSJI LA:

Wzór LA w wersji tradycyjnej, papierowej znajdziesz tu lub:

Learning agreement before mobility (format:  docx, rozmiar:  79 kB)

Learning agreement during mobility (format:  docx, rozmiar:  78 kB)

Przewodnik - jak prawidłowo wypełnić LA - 2020 (format:  docx, rozmiar:  139 kB)

 
 
 
 
 
 
LEARNING AGREEMENT podpisywany jest przez:
  • studenta
  • ze strony ZUT - prodziekana ds. studenckich i kształcenia (podpis jedynie koordynatora wydziałowego o ile nie pełni jednocześnie funkcji prodziekana jest niewystarczający)
  • upoważnioną osobę z uczelni zagranicznej

 

PAMIĘTAJ!
  • Liczba punktów ECTS zaplanowana w LA uzgodnionym przed wyjazdem nie może być niższa niż 20
  • Liczba ECTS w tabeli A musi równać się liczbie ECTS w tabeli B - każde odstępstwo od tej reguły wydział macierzysty zobowiązany jest wyjaśnić w aneksie do LA
  • Wydział macierzysty jest zobowiązany uznać efekty uczenia się i ECTS przypisane do przedmiotów zawartych w LA uzgodnionym przed wyjazdem pod warunkiem ich zaliczenia w uczelni zagranicznej.