Dokumenty zgłoszeniowe

WYJAZDY DYDAKTYCZNEKandydaci na wyjazdy (nauczyciele dydaktyczni) składają wnioski wyjazdowe z załączonymi indywidualnymi programami nauczania w ramach cyklicznie ogłaszanych naborów.

 

UWAGA: osoby zakwalifikowane w roku 2021 realizują wyjazdy w ramach projektu KA103_2020 - w przypadku potrzeby sporządzenia programu na wzorze obowiązującym dla tego projektu prosimy o kontakt international@zut.edu.pl

 

Przydatne informacje:

Kod Erasmusa ZUT: PL SZCZECI02

Contact person (ZUT) - właściwy Koorynator Wydziałowy

 

 

W przypadku wątpliwości / pytań związanych z powyższymi dokumentami prosimy o kontakt z właściwym Koordynatorem Wydziałowym i/lub Działem Mobilności Międzynarodowej.