Dokumenty zgłoszeniowe

WYJAZDY DYDAKTYCZNEKandydaci na wyjazdy (nauczyciele dydaktyczni) składają wnioski wyjazdowe z załączonymi indywidualnymi programami nauczania w ramach cyklicznie ogłaszanych naborów.

 

W przypadku wątpliwości / pytań związanych z powyższymi dokumentami prosimy o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.