Koordynatorzy Wydziałowi

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

dr inż. Daniel Polasik - dpolasik@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

kierunek: architektura i urbanistyka/wzornictwo

dr inż. arch. Lechosław Czernik - czernik@zut.edu.pl

kierunek: budownictwo/budownictwo - inżynier europejski/inżynieria środowiska

dr inż. Andrzej Pozlewicz - andpoz@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT - agnieszka.brelik@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

mgr Justyna Jończyk - justyna.jonczyk@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

dr inż. Remigiusz Olejnik - rolejnik@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

dr hab. inż. Anna Majchrzycka - anna.majchrzycka@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

dr inż. Martyna Śnioszek - msnioszek@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT - rpanicz@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

dr hab. inż. Zbigniew Sekulski - zbych@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

dr hab. inż. Iwona Pełech, prof. ZUT - iwona.pelech@zut.edu.pl