Koordynatorzy Wydziałowi

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. DYDAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ powołani na kadencję 2020-2024

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

dr inż. arch. Piotr Gradziński - email: pgradzinski@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

dr inż. Daniel Polasik - email: dpolasik@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr inż. Andrzej Pozlewicz - email: andpoz@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

dr Natalia Oleszczyk - email: Natalia.Oleszczyk@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

mgr inż. Justyna Nowaczyk  - email: Justyna.Nowaczyk@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

mgr inż. Anton Smoliński - e-mail anton.smolinski@zut.edu.pl 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

dr inż. Magda Kwiatkowska -email: magdalena.kwiatkowska@zut.edu.pl 

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

dr inż. Martyna Śnioszek - email: msnioszek@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz -email: rpanicz@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, prof. ZUT - email: zbych@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

dr inż. Halina Murasiewicz - email: halina.murasiewicz@zut.edu.pl