Stawki

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (PRAKTYKI)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy nie zagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

UWAGA: Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego i/lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

EDYCJA 2020/2021
KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA
GRUPA 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania620 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy600 EUR
GRUPA 3

Bułgaria, Chorwacja  Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia,

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550 EUR

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

EDYCJA 2019/2020
KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania600 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy550 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (pod warunkiem podpisania stosownej umowy UE - Serbia), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja500 EUR

UWAGA:

W roku akademickim 2019/2020 wyjazdy na praktyki finansowane są maksymalnie do:

  • praktyki studenckie - 150 dni (5 miesięcy)
  • praktyki absolwenckie - 120 dni (4 miesiące)
  • praktyki osób z nabytym prawem do stypendium socjalnego  - 90 dni (3 miesiące) 

 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu praktyki za granicą. Dofinansowanie przyznawanej jest z dokładnością do jednego dnia na podstawie kalkulatora Mobility Tool+