Stawki

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (PRAKTYKI)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy nie zagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

UWAGA: Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego i/lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

Rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022 (wyjazdy realizowane w ramach umowy 2020-1_PL01-KA103-078074)
KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA
GRUPA 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania620 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy600 EUR
GRUPA 3

Bułgaria, Chorwacja  Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia,

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550 EUR

 

UWAGA:

W roku akademickim 2020/2021 wyjazdy na praktyki finansowane są maksymalnie do:

  • praktyki studenckie - 150 dni (5 miesięcy)
  • praktyki absolwenckie - 150 dni (5 miesięcy)
  • praktyki osób z nabytym prawem do stypendium socjalnego  - 90 dni (3 miesiące) 

 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu praktyki za granicą. Dofinansowanie przyznawanej jest z dokładnością do jednego dnia na podstawie kalkulatora Mobility Tool+ (format:  xlsx, rozmiar:  33 KB).