Po powrocie

Osoby powracające ze stypendium zobowiązane są do rozliczenia wyjazdu na praktykę:

  • z macierzystym wydziałem - najpóźniej w terminach określonych organizacją roku akademickiego
  • z Działem Mobilności Międzynarodowej - w terminie określonym w indywidualnej umowie stypendialnej (z reguły ok. dwóch tygodni po zakończeniu pobytu w instytucji przyjmującej).

Rozliczenie z Działem Mobilności Międzynarodowej polega na złożeniu następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o czasie pobytu i zrealizowaniu założeń programu praktyki wydanego przez instytucję przyjmującą (Learning agreement for traineeship - część 3. After mobility (format:  docx, rozmiar:  63 kB)),
  • sprawozdania opisowego z odbytej mobilności,
  • sprawozdania elektronicznego składanego w systemie Beneficiary Module - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system BM po terminie zakończenia wyjazdu (wskazanym w indywidualnej umowie stypendialnej) i wysyłane na adres elektroniczny wskazany w umowie.

 

UWAGA!!! zaświadczenia o czasie pobytu wydane z datą wcześniejszą niż data zakończenia pobytu NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!