Mobilność w ocenie okresowej

Zrealizowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach programu Erasmus+ jest uwzględniane w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego zgodnie z regulacjami zawartymi w Zarządzeniu nr 126 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2019:

Klasyfikacja i punktacja osiągnięć dydaktycznych:

Wyjazd dydaktyczny lub szkoleniowy w ramach programów międzynarodowych = 10 punktów