Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wykaz uczelni partnerskich Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2023/2024

Stan na dzień: 06/07/2023

Uczelnie europejskie są w trakcie odnawiania/zawierania umów dwustronnych Erasmus+ za pośrednictwem narzędzi Erasmus Without Papers (obowiązkowe dla fazy 2021-2027); poniższy wykaz może ulec zmianie, w przypadku wypowiedzenia umowy przez uczelnie partnerską.

Status "procedowana" oznacza, że umowa nie została jeszcze podpisana przez obie strony (np. umowa zainicjowana przez ZUT czeka na akceptację uczelni zagranicznej). 

 

KrajKod uczelni Erasmus+Nazwa uczelniDziedzinaWyjazdy studentówWyjazdy pracownikówKomentarz
CZECHYCZ BRNO01Brno University of Technologybuilding and civil engineering (732)taktakprocedowana
CZECHYCZ OSTRAVA01VSB - Technicka Univerzita Ostravabuilding and civil engineering (732)taktak
DANIADK RISSKOV06VIA University Collegebuilding and civil engineering (732)taknieprocedowana
DANIADK ARHUS01Aarhus Universitycivil engineeringtaktakprocedowana
DANIADK ODENSE01University of Southern Denmarkcivil engineeringtaktakprocedowana
FINLANDIASF TAMPERE06TAMK University of Applied Sciencescivil engineeringtaktakprocedowana
FRANCJAF CACHAN04ESIDTC Cachanbuilding and civil engineering (732)taktak
FRANCJAF METZ38ESITC de Metzbuilding and civil engineering (732)taktakprocedowana
FRANCJAF PARIS068ESTP Parisbuilding and civil engineering (732)taktakprocedowana
FRANCJAF PARIS086Ecole de Ingenieurs de la ville de Paris (EIVP)engineering and engineering tradestaknie
HISZPANIAE VALENCI02Universidad Politecnica de Valenciacivil engineeringtaktakprocedowana
HISZPANIAE MADRID21University CEU San Pablocivil engineering and architecturetaktakprocedowana
HOLANDIANL GRONING03Hanzehogeschool Groningencivil engineeringtaktakprocedowana
NIEMCYD DRESDEN02Technische Universitat Dresdenbuilding and civil engineeringtaktakprocedowana
NIEMCYD WILHELM02Jade Hochschulecivil engineeringtaktakprocedowana
NIEMCYD WISMAR01Hochschule Wismarbuilding and civil engineeringtaktak
NIEMCYD LUBECK03Fachhochschule Lubeckbuilding and civil engineering (732)taktak
NIEMCYD BOCHUM02Hochschule Bochumbuilding and civil engineering (732)taktak
PORTUGALIAP COIMBRA02Polytecnic Institute of Coimbrabuilding and civil engineering (732)taknieprocedowana
SŁOWACJASK BRATISL01Slovak Technical University in Bratislavabuilding and civil engineering (732)taktak
SZWECJAS HALMSTA01Halmstad Universitycivil engineeringtaktakprocedowana
TURCJATR MUGLA01Mugla Universitybuilding and civil engineering (732)taktak
TURCJATR KOCAELI02Kocaeli Universitybuilding and civil engineering (732)taktak
TURCJATR OSMANIY01Osmaniye Korkuta Ata Universitybuilding and civil engineering (732)taktakprocedowana
TURCJATR ELAZIG01Firat Universitybuilding and civil engineering (732)taktak
TURCJATR ISTANBU49MEF Universitybuilding and civil engineering (732)taktak
TURCJATR ANTALYA03Alanya Alaaddin Keykubat Universitybuilding and civil engineering (732)taktak
TURCJATR ANTALYA04Alanya HEP Universityarchitecture and constructiontaktak
TURCJATR ISTANBU64Istanbul University Cerraphasaengineering, manufacturing and constructiontaktak
WĘGRYHU GODOLLO01Szent Istvan Universitycivil engineeringtaktakprocedowana