Serwis ODYSEUSZ

Zaleca się, aby każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części kształcenia zarejestrował się w serwisie Odyseusz, utworzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

System ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom podróżującym w czasie nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń losowych, mogących stanowić zagrożenie. W sytuacjach kryzysowych jak kataklizmy, zamachy terrorystyczne, niepokoje społeczne osoba zarejestrowana w systemie otrzymuje korespondencję mailową od konsula RP urzędującego w kraju pobytu o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych