Krótkoterminowa mobilność doktorantów (SMP)

KRÓTKOTERMINOWA MOBILNOŚĆ DOKTORANTÓW (typ praktyka/staż zawodowy SMP)

W nowej fazie Programu Erasmus+ 2021-2027 doktoranci ZUT (definiowani w zasadach Programu jako studenci trzeciego stopnia studiów) mają możliwość ubiegania się o stypendia na krótkoterminowe wyjazdy (minimum 5 - maksymalnie 30 dni) w celu zrealizowania pobytów, których celem jest nabycie kompetencji i praktycznych umiejętności powiązanych z efektami uczenia się przewidzianymi dla określonego programu  i poziomu kształcenia (typ praktyka/staż SMP,), w tym nabywanie / szkolenie umiejętności badawczych i prowadzenie badań do pracy doktorskiej.

UWAGA: wyjazdy na konferencje w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów nie są możliwe.

Wyjazdy realizowane są w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Północna i Serbia).

Wyjazd krótkoterminowy typu praktyka / staż można zrealizować w instytucji lub przedsiębiorstwie branżowym gwarantującym nabycie kompetencji i umiejętności praktycznych powiązanych z efektami uczenia się przewidzianymi dla określonego programu kształcenia.

Osoby zainteresowane samodzielnie wyszukują miejsce praktyki/stażu i kontaktują się z instytucją przyjmującą.

Wyjazdów typu praktyka/staż nie można realizować w instytucjach Unii Europejskiej, w tym określonych agencjach UE - wykaz dostępny na stronie https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en