Harmonogram naboru KMD

NABÓR NA WYJAZDY W RAMACH KRÓTKOTERMINOWEJ MOBILNOŚCI DOKTORANTÓW (typ praktyka / staż SMP)

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 1 lipca - 15 listopada 2022 (projekt KA131_2021)


UWAGA!
Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin do 17 czerwca 2022) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (nie dotyczy słuchaczy Szkoły Doktorskiej).

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji.

 

4 maja - 3 czerwca 2022

Centralny nabór wniosków na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyka / staż SMP) - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

 Zapisy na centralny egzamin językowy (dotyczy osób bez potwierdzonej znajomości języka) - zgłoszenia (imię, nazwisko, nr albumu, język, deklarowany poziom) przyjmowane przez Dział Mobilności Miedzynarodowej international@zut.edu.pl


czerwiec 2022

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka

 

do 17 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów typu SMP (projekt KA131_2021)