Harmonogram naboru KMD

NABÓR NA WYJAZDY W RAMACH KRÓTKOTERMINOWEJ MOBILNOŚCI DOKTORANTÓW (typ praktyka / staż SMP - projekt KA131_2021)

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych po 20 listopada 2022.

 

 

HARMONOGRAM NABORU

 
27 września - 31 października 2022

Centralny nabór wniosków na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyki/staże zawodowe SMP) - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

Zapisy na egzamin językowy (dotyczy bez osób bez potwierdzonej znajomości języka) - zgłoszenie należy przesłać elektronicznie na adres international@zut.edu.pl podając język i poziom egzaminu

 

9 listopada 2022

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka

 

do 14 listopada 2022

Ogłoszenie wyników III naboru na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (praktyki / staże zawodowe SMP).