Harmonogram naboru

TRZECI NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 - PRAKTYKI

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 grudnia 2020 i zakończonych do 15 września 2021

UWAGA! Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 20 listopada 2020) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji.

 • 1 października - 30 października 2020
  Centralny nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski wyjazdowe z potwierdzoną średnią za ostatni zaliczony semestr  i zaakceptowane przez Koordynatora Wydziałowego składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej, preferowana forma: przesłanie za pośrednictwem poczty ektronicznej na adres international@zut.edu.pl,  w razie konieczności prosimy o umówienie terminu wizyty w Dziale.


  Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 zalecany jest elektroniczny obieg dokumentów.
  Wnioski niekompletne, w tym bez potwierdzonej średniej nie będą przyjmowane.

 • 5 listopada 2020

  Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości wykładowego języka obcego. Na egzamin należy się zapisać w terminie do 30 października przesyłając zgłoszenie na adres international@zut.edu.pl zawierające: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom.

   

  do 20 listopada 2020
  Ogłoszenie wyników trzeciego naboru na wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2020/2021.