Harmonogram naboru

 

NABÓR NA DŁUGOTERMINOWE PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Nabór dotyczy praktyk trwających minimum 60 dni i rozpoczynających się  po 30 czerwca 2024.

 

 
15 kwietnia - 24 maja 2024

Centralny nabór wniosków na wyjazdy na praktyki zawodowe - wnioski zaakceptowane przez Koordynatora Wydziałowego/ Dyrektora Szkoły Doktorskiej z potwierdzoną średnią ocen składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

 Zapisy na centralny egzamin językowy (dotyczy osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego) - prosimy o przesłanie maila (imię, nazwisko, nr albumu, język obcy, deklarowany poziom - minimum B1) na adres international@zut.edu.pl

 

3 czerwca 2024

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego - dokładna godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostanie podana w terminie późniejszym osobom, które złożyły wnioski na wyjazd (korespondencja elektroniczna)

 
 
do 14 czerwca 2024

Sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników naboru na długoterminowe praktyki zawodowe.