Harmonogram naboru

NABÓR NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 maja 2021 i realizowanych w latach akademickich 2020/201 i 2021/22 w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078074).


UWAGA!
Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 30 kwietnia 2021) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji.

 

 

15 marca - 23 kwietnia 2021

Nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

do 30 kwietnia 2021

Ogłoszenie wyników naboru na wyjazdy na praktyki SMP.

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów z poszczególnych wydziałów.