Harmonogram naboru

NABÓR NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 kwietnia 2021 i realizowanych w latach akademickich 2020/201 i 2021/22 w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078074).


UWAGA!
Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 22 marca 2021) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji.

 

UWAGA!

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 22 marca 2021) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

12 STYCZNIA - 26 LUTEGO 2021

Nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

11 MARCA 2021

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka obcego będącego językiem realizacji praktyki. Na egzamin należy się zapisać w terminie do 26 lutego przesyłając zgłoszenie na adres international@zut.edu.pl zawierające: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom.

 

do 22 MARCA 2021

Ogłoszenie wyników naboru na wyjazdy na praktyki SMP.

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów z poszczególnych wydziałów.