Harmonogram naboru

NABÓR NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 1 lutego 2022 i zakończonych do 30 września 2022 (projekt 2020-1-PL01-KA103-078074).


UWAGA!
Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin do 31 stycznia 2022) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji.

 

 

1 grudnia 2021 - 21 stycznia 2022

Nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

 

do 31 stycznia 2022

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne wyjazdy na praktyki SMP (projekt KA103_2020)

 

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (język prowadzenia praktyki) kwalifikowane będą warunkowo, wyjazd będzie możliwy pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu językowego przeprowadzonego na potrzeby rekrutacji E+ (druga połowa lutego 2022).