Erasmus APP!

Erasmus APP - wystarczy tylko telefon!

Co to jest Erasmus+ Mobile App i do czego będzie mi potrzebna?

Erasmus App jest elementem nowej inicjatywy zwanej Europejska Karta Studenta (European Student Card Initiative), której celem jest ułatwienie studentom wszelkich procedur związanych z wyjazdem na Erasmusa, w tym:

  • elektroniczne złożenie wniosku wyjazdowego w uczelni macierzystej,
  • dostęp do katalogu przedmiotów dostępnego dla studentów przyjeżdżających w uczelni przyjmującej;
  • uzgodnienie i podpisanie porozumienia o programie zajęć w wersji elektronicznej (On-Line Learning Agreement);
  • łatwy dostęp do informacji bytowych i kulturalnych dotyczących uczelni przyjmującej i jej otoczenia,
  • bezpośredni dostęp do systemu wsparcia językowego On-line Linguistic Support.

Erasmus+ Mobile App pomyślana jest zatem jako punkt kompleksowej informacji i obsługi mobilnego studenta, bez konieczności biegania z dokumentami – a to wszystko w zasięgu ręki, po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym.  

 

Czy można już ją zainstalować?

Erasmus+ Mobile App jest już dostępna i można ją instalować, jednak nie ma w tej chwili pełnej funkcjonalności z uwagi na stopniowe wdrażanie powiązanych narzędzi przez uczelnie europejskie uczestniczące w projektach programu Erasmus+ w fazie 2021-2027.

Erasmus+ Mobile App dostępna jest tutaj: https://erasmusapp.eu/

Informacje:

 

https://uni-foundation.eu/project/erasmus-app/